Publikacija Kako započeti poduzetničku djelatnost

Pravni okvir osnivanja i oblici trgovačkih društava, način registracije i pokretanja poslovne aktivnosti, djelatnosti za koje je potrebno odobrenje prije upisa u trgovački registar…
Nakladnik: Hrvatska gospodarska komora
Autor: Lidija Švaljek
Redaktura: Snježana Matek-Sačer
Dizajn i priprema za tisak: GENS 94, Zagreb
Tisak: INTERGRAFIKA, Zagreb
2004., HGK, Zagreb

Biometeorološki modni diktat

Članak o počecima uvođenja najave osjeta ugode u vremensku progrnozu i intervju s mr. sc. Ksenijom Zaninović, meteorologinjom iz Državnog hidromeeorološkog zavoda koja je osmislila indeks ugodnosti za vremensku prognozu. Članak je objavljen 11. siječnja 2000. u Večernjem listu. Autor: Snježana Matek Sačer